Lourdes - Hotel Alba / Hotel Padoue

Meerdaagse reizen

Lourdes 1858-2018

160 jaar emoties

Lourdes 1858: In de grot van Massabiëlle verschijnt O.L. Vrouw aan Bernadette Soubirous, een 14-jarig meisje. Zij is ziek, niet al te slim en arm. Zij maakt een kruisteken en bidt. 

Lourdes 2018: Sindsdien blijven ze toestromen: mensen van alle rangen en standen, ras en geslacht, arm en rijk, ziek en gezond, blank en zwart. Miljoenen mensen zochten en zoeken nog steeds een antwoord op hun vragen. Zij maken een kruisteken en bidden.

Wil jij Lourdes ook eens beleven? Kom dan met ons mee, laat je problemen even achter bij de Grot en geniet van Lourdes en zijn prachtige omgeving, zijn musea, de sfeer en vriendschap die uitgaat van een groep. 

En hopelijk kom ook jij terug thuis met een koffer en een hart vol goede herinneringen, hoop en vertrouwen. 

top